Legislativa a strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na roky 20122016 je významným koncepčním materiálem určujícím strategické směry rozvoje vzdělávání v kraji, a to ve všech segmentech vzdělávací nabídky. Dotýká se tak všech účastníků na vzdělávání v kraji, tj. škol a školských zařízení všech zřizovatelů, zástupců veřejné správy, sociálních partnerů i široké odborné veřejnosti. Naplňování stanovených cílů tak není jen úkolem Libereckého kraje, ale vzhledem k dosahu do vzdělávací soustavy jako celku usměrňuje všechny aktéry vzdělávací soustavy. Dokument navazuje na předcházející Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2008.

Dokument obsahuje analýzu vzdělávací soustavy v Libereckém kraji a na základě předpokládaného demografického vývoje, vývoje na trhu práce a záměrů dalšího rozvoje kraje stanovuje cíle pro regionální školství. Celoživotnímu vzdělávání a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků je věnována kapitola IV. 4. 1. Kapitola I. 5 je zaměřena na optimalizaci nabídky vzdělávání v souvislosti s uplatnitelností absolventů na trhu práce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit