Legislativa a strategie

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje si klade za cíl zvyšování počtu pracovních míst a jejich zkvalitňování v daném regionu. Strategie byla zveřejně na podzim 2015 a stala se jedním z podkladů pro nově ustanovený Pakt zaměstnanosti Karlovarského kraje.

Samotná strategie má dvě části. Úvodní analýza se věnuje trhu práce v Karlovarském kraji, zabývá se nabídkou a poptávkou, lidskými zdroji, vzdělávací soustavou (celoživotnímu vzdělávání je věnována kapitola 9.2.). Navazující Návrhová část pomocí SWOT analýzy shrnuje situaci na trhu práce v Karlovarském kraji a přechází od vytčených strategických cílů ke konkrétním opatřením, jak daných cílů dosáhnout.

Dokument je ke stažení v příloze a na uvedeném odkazu.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit