Legislativa a strategie

Národní program reforem České republiky 2015

Národní program reforem České republiky je koncepčním dokumentem národní hospodářské politiky. Je vydáván každoročně a v návaznosti na Programové prohlášení vlády formuluje konkrétní kroky vlády pro nadcházející období, jejichž souhrnným cílem je konkurenceschopnost české ekonomiky coby předpoklad pro zvýšení hospodářského růstu a tvorbu trvale udržitelných pracovních míst.

Národní program reforem České republiky pro rok 2015 vznikl prostřednictvím intenzivní meziresortní spolupráce za koordinace Úřadu vlády České republiky. Do jeho přípravy byli zapojeni zástupci hospodářských a sociálních partnerů, členové Parlamentu České republiky, akademická a další odborná veřejnost.

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit