Legislativa a strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Zlínského kraje 2016 je hlavním strategickým dokumentem kraje v oblasti vzdělávání do roku 2020. Základním rámcem pro tvorbu krajského dlouhodobého záměru je Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2015-2020, který zakotvuje hlavní záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky vycházející ze Strategie 2020, určuje rámec dlouhodobých záměrů krajů a sjednocuje přístup státu a krajů v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy. Nezbytným východiskem pro tvorbu předkládaného krajského dlouhodobého záměru 2016 je také předchozí dlouhodobý záměr kraje 2012, a to zejména z hlediska vyhodnocení cílů a efektivity jejich dosažení v uplynulém období. Dokument je současně zpracován v souladu s dalšími klíčovými krajskými strategickými dokumenty, zejména pak Strategií rozvoje Zlínského kraje 2008-2020.

Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji 2016 je strukturován do následujících tematických oblastí:

  • Rozvoj společnosti a vzdělávání ve Zlínském kraji
  • Strategické směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy a způsob jejich realizace a podpory
  • Kritéria rozvoje a optimalizace vzdělávací soustavy a struktury budoucí vzdělávací nabídky
  • Ekonomická část věnovaná financování vzdělávání, a to jak ze státního rozpočtu, tak z rozpočtu kraje a evropských fondů
  • Naplnění cílů a opatření stanovených v minulém období

Dalšímu vzdělávání je věnována kapitola 2.7. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení.

Přílohy

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit