Legislativa a strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020

V roce 2014 byla schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále „Strategie 2020“). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020 (dále „Dlouhodobý záměr ČR“) je jedním z implementačních dokumentů Strategie 2020.

Z hlediska MŠMT představuje Dlouhodobý záměr ČR významný nástroj formování vzdělávací soustavy a je základem komunikace mezi centrem a kraji. Zakotvuje záměry, cíle a kritéria vzdělávací politiky vycházející ze Strategie 2020, určuje rámec dlouhodobých záměrů krajů a sjednocuje přístup státu a jednotlivých krajů zejména v oblasti nastavení parametrů vzdělávací soustavy. Trendy a cíle stanovené na úrovni ČR krajské úřady rozpracovávají pro specifické podmínky a potřeby svého kraje, navrhují a zdůvodňují svá konkrétní řešení.

Dlouhodobý záměr ČR vychází ze schválené Strategie 2020 a navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2011–2015.

Dalšímu vzdělávání je v Dlouhodobém záměru ČR věnována sekce 2L. Další vzdělávání.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit