Legislativa a strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2012–2015

Dlouhodobý záměr JMK, jako základní strategický dokument v oblasti školství na úrovni kraje, je zpracován v souladu s § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Tento dokument vyhodnocuje prioritní směry, úkoly a rozvojové programy v oblasti školství z let 2008 až 2011 a stanovuje cíle a konkrétní opatření pro období 2012 až 2015, dále popisuje přístup obyvatelstva kraje ke vzdělávání a obsahuje ekonomickou stránku stavu školství kraje a jeho předpokládaný vývoj.

Dalšímu vzdělávání je věnována kapitola III.1 Celoživotní učení pro všechny a jeho realizace.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit