Legislativa a strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016–2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje je základním strategickým dokumentem v oblasti školství na úrovni kraje. Je zpracován v souladu s § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění.

Dalšími vzdělávání a trhu práce jsou věnována kapitoly A.9 Celoživotní vzdělávání a B.3 Sbližování vzdělávání a trhu práce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit