Legislativa a strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2016

Dokument je aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina z roku 2012 a vychází z něj. DZKV 2016 neobsahuje rozsáhlé analytické pasáže, ale soustřeďuje se na konkretizaci úkolů a opatření pro další období.

V souladu s ustanovením § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších zákonů, zpracovává krajský úřad v přenesené působnosti každé čtyři roky dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji a předkládá jej ministerstvu k vyjádření. Část týkající se vzdělávání ve školách a školských zařízení zřizovaných krajem schvaluje zastupitelstvo kraje.

Dalšímu vzdělávání se věnuje kapitola 4.1.5 Úkoly a opatření v oblasti Vzdělávání dospělých.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit