Legislativa a strategie

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje 2016

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje je strategický dokument, který v návaznosti na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR jednou za 4 roky zpracovává krajský úřad, a to na základě ustanovení školského zákona (§ 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon). Dlouhodobý záměr stanovuje strategické cíle a směry rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy v kraji, mimo jiné také kritéria rozvoje vzdělávací soustavy a efektivity sítě škol a školských zařízení.

Dalšímu vzdělávaní se věnuje kapitola 2.3.4 Další vzdělávání v rámci celoživotního učení.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit