Legislativa a strategie

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti – Aktualizace pro rok 2016

Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti reaguje na aktuální hospodářské potřeby země. Plán shrnuje vládní opatření legislativní i nelegislativní povahy na podporu hospodářského růstu. Akční plán na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR je připravován ve spolupráci se sociálními partnery a byl projednaný na zasedáních Rady hospodářské a sociální dohody včetně společného zasedání s krajskými tripartitami. Vláda tak chce posílit vliv sociálních partnerů na realizaci hospodářské politiky.

Dalšího vzdělávání se dotýkají opaření popsaná v kapitole 8. Podpora zaměstnanosti a trhu práce v cíli Posílení souladu vzdělávacího systému a trhu práce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit