Legislativa a strategie

Strategie celoživotního učení ČR 2007–2015

Strategie celoživotního učení ČR je základním dokumentem pro ostatní průřezové a dílčí koncepce a politiky v této oblasti a představuje ucelený koncept celoživotního učení, který byl schválen vládou ČR usnesením č. 761 ze dne 11.7.2007

Strategie celoživotního učení ČR je rozdělena do čtyř částí. V úvodu je definováno samotné pojetí celoživotního učení, na které navazuje část analytická. Nejdůležitější je část strategická, kde jsou již definovány potřebné kroky a úkoly, které by měly vést ke zlepšení stávající situace. S tímto úzce souvisí poslední kapitola, která se zabývá provázaností vytyčených strategických směrů a návrhů opatření Strategie celoživotního učení s operačními programy ČR pro období 2007-2013.

Aby se ve Strategii vytyčené návrhy a opatření uvedly v praxi, připravilo MŠMT ve spolupráci s dalšími rezorty a zainteresovanými partnery Implementační plán Strategie celoživotního učení, ve kterém byla Strategie CŽU doplněna o řadu konkrétních prováděcích opatření, kterými byly její cíle v období 2009 – 2015 naplňovány.

Oba dokumenty jsou ke stažení v příloze a na uvedeném odkazu.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit