Přehled informačních portálů

Asociace institucí vzdělávání dospělých

Oficiální stránka Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, která sdružuje organizace poskytující další vzdělávání a realizuje projekty v oblasti dalšího vzdělávání. Webový portál je primárně určen pracovníkům institucí, které se profesionálně zabývají dalším vzděláváním. AIVD na stránkách nabízí vlastní odborné kurzy a autorizované zkoušky z profesní kvalifikace pro poskytovatele dalšího vzdělávání, např. kurz orientovaný na získání profesní kvalifikace „Lektor dalšího vzdělávání“, nebo kurz na přípravu autorizovaných osob. Na webu je také možné vyhledávat aktuality a tiskové zprávy asociace. Stránka obsahuje popisy projektů, zaměřených primárně na zvyšování kvality dalšího vzdělávání, které AIVD realizuje nebo spolupodílí. Asociace na svých stránkách nabízí expertní služby v oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů jako např. provádění výzkumů, evaluací dalšího vzdělávání nebo spolupráci na přípravě projektů. Na stránkách jsou k dispozici aktuální tematické publikace nebo odborné periodikum „Andragogika v praxi“, které asociace vydává. Stránky jsou pravidelně aktualizovány o nově pořádané kurzy a různé andragogické semináře či konference.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit