Přehled informačních portálů

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

Jedná se o oficiální stránky asociace sdružující poskytovatele sociálních služeb v ČR, jejichž cílem je seznámit návštěvníky s činností asociace a zprostředkovat komplexní informace jak poskytovatelům sociálních služeb, tak i jejich příjemcům. Portál je spravován samotnou APSSČR. Z hlediska dalšího vzdělávání hraje důležitou roli Institut vzdělávání APSSČR, skrze který poskytuje asociace vzdělávání pracovníkům v sociálních službách, neformálním pečovatelům, ale i široké veřejnosti. Hlavním cílem institutu vzdělávání je rozvoj lidských zdrojů v sociálních službách. Na stránkách tak lze nalézt nabídku kurzů asociace akreditovaných MPSV, které splňují kvalifikační požadavky dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Kurzy, které jsou určeny jednotlivcům i organizacím, lze vyhledávat podle regionu konání nebo cílové skupiny. Asociace dále na svých stránkách seznamuje návštěvníky s realizovanými projekty, které jsou zaměřeny mj. na vzdělávání pracovníků v sociálních službách nebo zvyšování kvality poskytovaných služeb. K dispozici je harmonogram akcí a seminářů, pořádaných asociací, nebo nabídka odborných periodik. Návštěvník webu se také může dozvědět o sekcích asociace, které jsou odborně zaměřeny na jednotlivé oblasti sociálních služeb. Stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit