Přehled informačních portálů

Budoucnost profesí

Hlavním cílem webového portálu Budoucnost profesí je předvídání kvalifikačních potřeb na trhu práce. Jedná se o výstup činnosti analytického útvaru Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání, který je součástí Národního vzdělávacího fondu. Stránky jsou určeny široké i odborné veřejnosti. Smyslem webu je poskytovat analýzy trhu práce a předvídat jeho budoucí vývoj. Prognózy lze hledat podle konkrétního zaměstnání nebo celého odvětví. Odhady vycházejí z matematického modelování a z tzv. sektorových studií, které detailně analyzují vybraná odvětví na trhu práce a pomocí sledování vysokého počtu faktorů vytvářejí prognózy pro další vývoj sledovaného odvětví. Konkrétním povoláním jsou odhadovány šance na získání práce v daném oboru. Toto předvídání je založeno mj. na demografické struktuře zaměstnaných v příslušném odvětví nebo na počtu absolventů požadovaného vzdělání pro danou profesi. Součástí webu jsou dále regionální analýzy, orientované především na zaměstnanost a trh práce s důrazem na regionální rozdíly ve struktuře odvětví. Lze zde však najít i komparativní informace o průměrných mzdách či účasti v dalším vzdělávání. Web je aktualizován jen částečně.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit