Přehled informačních portálů

European Centre for the Deevelopment of Vocational Training (CEDEFOP)

Webový portál provozuje nezisková organizace CEDEFOP ve spolupráci s Evropskou komisí, dále se statistickým úřadem EUROSTAT a European Training Foundation (ETF). Hlavním cílem stránek je zvýšení povědomí o úloze a přínosu odborného vzdělávání a přípravy v celoživotním učení i tvorbě politik.

Rozděleny jsou proto do 7 oddílů. První z nich nabízí aktuální přehled novinek a informací z oblasti dalšího vzdělávání, jako jsou například nově vydané studie, pořádané konference nebo tisková prohlášení. Další části portálu jsou pak představovány speciálními databázemi. Informace o dalším vzdělávání v nich přitom lze vyhledávat dle jednotlivých oblastí, které se dělí následujícím způsobem: témata, publikace a zdroje, události a projekty, zprávy a média, informace o konkrétních zemích. Nedílnou součástí portálu je část věnovaná práci samotné organizace CEDEFOP.

CEDEFOP také spravuje platformu s názvem European Training Village (ETV), která slouží jako virtuální a interaktivní místo setkání všech důležitých subjektů ze sféry odborného vzdělávání a přípravy. Více než 15 000 expertů si tak v jejím rámci může vyměňovat zkušenosti a znalosti se spolupracovníky ze zemí Evropské unie i mimo ní.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit