Přehled informačních portálů

Databáze akcí dalšího profesního vzdělávání

Hlavním cílem této webové stránky je shromažďovat a zprostředkovávat nabídku kurzů dalšího vzdělávání a jako takové jsou stránky určeny pro zájemce o účast v dalším vzdělávání. Smyslem je tedy propojit nabídku a poptávku dalšího vzdělávání v ČR. Tento portál je součástí Integrovaného systému typových pozic, vytvořeného pro MPSV, a spravuje ho společnost Trexima. Aktualizace nabídky kurzů je zajišťována samotnými vzdělávacími institucemi. Návštěvník může na portálu vyhledávat buď podle vzdělávacích institucí, nebo podle samotných kurzů. Společnosti lze procházet podle klíčových slov nebo regionu působnosti. U vyhledané instituce je k dispozici seznam nabízených aktuálních kurzů, které v detailu obsahují údaje o délce a místě konání kurzu, způsobu jeho zakončení nebo informace o případné akreditaci daného kurzu dalšího vzdělávání. Vyhledávání kurzů pak probíhá na základě několika kritérií. Návštěvník webu tak může kurz hledat podle zvoleného časového rozmezí a regionu konání. Další možností je vybírat podle akreditace, cílové skupiny kurzu nebo požadované odborné profesní kvalifikace. Na stránkách je možné se zaregistrovat jako vzdělávací společnost nebo jako běžný uživatel se zájmem o vzdělávací kurzy. Web je aktualizován o nové vzdělávací akce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit