Přehled informačních portálů

DV Monitor

Hlavním cílem tohoto webu je shromažďovat a třídit data v oblasti dalšího vzdělávání, a to jak na národní, tak i regionální úrovni ČR. Vedle toho web poskytuje i analýzy a evaluace a je tedy určen spíše pro uživatele, kteří se dalšímu vzdělávání věnují odborně. DV Monitor je spravován Národním ústavem pro vzdělávání. Na webu lze nalézt informace o vzdělávání specifických skupin, jako jsou např. osoby s nízkou kvalifikací, nezaměstnaní aj., komparaci ČR se státy EU nebo srovnání krajů ČR v oblasti dalšího vzdělávání. DV Monitor nabízí evaluace a analýzy dalšího vzdělávání na základě systému čtyř indikátorů. DV Monitor slouží také jako rozcestník pro hledání informací o dalším vzdělávání. V sekci odkazy lze nalézt legislativu a strategie v oblasti dalšího vzdělávání. Dále jsou zde odkazy na data a šetření Českého statistického úřadu, které uživatele přesměrují na nabídku aktuálních dat. DV Monitor obsahuje i odkazy na webové stránky s nabídkou dalšího vzdělávání a odkazuje též k databázím akreditací udělených MŠMT a MPSV. V aktualitách je uživatel informován o různých akcích, týkajících se vzdělávání a nových nabídkách dalšího vzdělávání. Web je pravidelně aktualizován.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit