Přehled informačních portálů

Evropská komise: zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Tato sekce webu Evropské komise seznamuje návštěvníky s činností Evropské komise v oblasti sociální politiky. Stránky jsou spravovány Generálním ředitelstvím Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování a jsou přístupné ve všech jazycích členských států EU. Stránka dále obsahuje informace o možnostech zaměstnání v Evropě a o zdrojích finanční podpory z EU v sociální oblasti. Další vzdělávání je přítomno ve většině dílčích témat jako jeden z nástrojů k dosažení cílů EU. Na webu lze najít informace mimo jiné o koordinaci sociálního zabezpečení v rámci EU, sociální ochraně a začlenění, evropské strategii zaměstnanosti nebo agendu pracovních práv. K jednotlivým oblastem sociální agendy lze dohledat cíle komise v příslušné oblasti, relevantní legislativu a související dokumenty. Každá oblast také obsahuje rozcestník na další webové stránky, publikace a články, které se dané oblasti věnují. Z hlediska aktivit v dalším vzdělávání jsou důležitou položkou informace o evropských fondech, které působí ve sféře zaměstnanosti a sociálních věcí. Dále jsou zde publikace a dokumenty, které jsou k dispozici ve většině evropských jazycích a lze je vyhledávat podle oblasti politiky, typu dokumentu nebo konkrétní členské země. Návštěvník zde také může najít katalog periodik věnovaných sociální politice v evropském kontextu. Stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit