Přehled informačních portálů

European Employment Services

EURES neboli Evropská služba zaměstnanosti je evropský portál zabývající se zprostředkováním informací o pracovních nabídkách obyvatelům všech 28 členských států Evropské unie. Služba je poskytována zájemcům i poskytovatelům zaměstnání. Kromě toho je možné na portálu získat informace o možnosti studia v rámci EU, informace z databáze o pracovních a životních podmínkách ve spolupracujících zemích. EURES umožňuje zájemcům o zaměstnání zveřejnit svůj životopis v různých jazycích případným zaměstnavatelům či přímo zprostředkovává zaměstnání. EURES je zaštiťován a koordinován Evropskou komisí, zároveň spolupracuje s organizacemi ze všech zapojených států. V ČR jsou to kontaktní osoby na Úřadech práce. V oblasti dalšího vzdělávání funguje ve spolupráci s EURES další informační portál s názvem PLOTEUS. Využívá se k získání informací o poskytovatelích vzdělání, jsou zde popsány vzdělávací systémy v Evropě, přehled grantů vztahujících se ke vzdělávání nebo čistě praktické informace o pobytu v zahraničí.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit