Přehled informačních portálů

Národní poradenské fórum

Jedná se o oficiální stránky Národního poradenského fóra (dále NPF), jež je poradním orgánem MŠMT a MPSV. Na chodu NPF se podílí řada institucí z veřejné, soukromé i neziskové sféry, které se zabývají kariérovým poradenstvím. Návštěvníci se zde mohou seznámit s činností fóra, jehož hlavním cílem je poskytovat expertízu v oblasti dalšího vzdělávání se zaměřením na odborné poradenství a zajišťovat koordinaci jednotlivých institucí v oblasti poskytování poradenství.

Na stránkách lze nalézt tematické odborné publikace, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Na interaktivní mapě je zde možné vyhledávat poskytovatele kariérového poradenství v ČR. Součástí jsou dále odkazy na české a zahraniční stránky, které se zabývají kariérovým poradenstvím. K dispozici je též seznam členských institucí NPF a pravidelně se zde objevují také zápisy z porad NPF.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit