Přehled informačních portálů

Národní soustava kvalifikací

Stránky Národní soustavy kvalifikací mají za cíl informovat uživatele o kvalifikačních požadavcích pro jednotlivé profese. NSK je výsledkem dvou projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které mají přispět ke slaďování nabídky a poptávky na trhu práce, webové stránky jsou spravovány Národním ústavem pro vzdělávání. Informace jsou určeny jak široké veřejnosti, tak i zaměstnavatelům a autorizovaným osobám, které se podílejí na tvorbě kvalifikačních standardů a uznávání zkoušek z profesních kvalifikací. Hlavním obsahem webových stránek je seznam detailně rozepsaných celostátně uznávaných kvalifikačních standardů a informací o možnostech získání příslušných kvalifikací. Uživatel může na stránkách najít podrobné informace o zkouškách, požadovaných pro konkrétní povolání, dozvědět se, jak zkoušky probíhají a jaké jsou na uchazeče kladeny požadavky. Dále lze na webu dohledat i seznam autorizovaných osob, které jsou oprávněny k provádění a uznávání zkoušek kvalifikační způsobilosti, případně také termíny a místa konání zkoušek. Web je pravidelně aktualizován především o nově schvalované standardy a změny, které se týkají kvalifikačních požadavků jednotlivých povolání.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit