Přehled informačních portálů

Národní soustava povolání

Webový portál Národní soustava povolání slouží jako online katalog povolání na trhu práce, který poskytuje informace o kvalifikačních požadavcích pro konkrétní povolání. Web je spravován Fondem dalšího vzdělávání a je úzce spojen s Národní soustavou kvalifikací, v níž jsou definovány profesní kvalifikace. Cílem NSP je poskytnout podrobné informace o požadavcích na měkké a odborné kompetence, které zaměstnavatelé požadují pro jednotlivá povolání.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit