Přehled informačních portálů

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze

Jedná se o webový portál společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK (CERGE UK) a Národohospodářského ústavu AV ČR (EI). Tyto dvě instituce jsou též správci těchto webových stránek. Cílem tohoto společného portálu je poskytovat vlastní socioekonomické analýzy, publikace a výstupy výzkumů.

K dispozici je publikační činnost této výzkumné instituce od roku 1991 až po současnost, přičemž zde lze hledat články v odborných časopisech, dizertační práce, odborné knihy i další publikace. Odborné publikace jsou v nabídce v několika kategoriích; od průběžných dílčích výsledků výzkumů přes zkompletované články až po odborné články vydané v impaktovaných odborných časopisech. Uživatel též může hledat články v tzv. řadě Policy brief, kde se jedná o výzkumy a analýzy, týkající se veřejných politik.

Na webových stránkách lze nalézt širokou nabídku PhD programů v různých ekonomických oborech, jež jsou vedeny především v anglickém jazyce. Na stránkách lze také najít kalendář s odbornými semináři a akcemi. Uživateli je k dispozici čtvrtletní newsletter, který obsahuje výběr aktuálních nejzajímavějších článků z oblasti ekonomie. Stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit