Přehled informačních portálů

Eurydice/ Analyses of European Education Systems and Policies

Webový portál je provozován Evropskou komisí a obsahuje základní informace spojené s evropskou informační sítí Eurydice. Na webovém portálu tak lze najít základní informace a dokumenty týkající se celoživotního učení a vzdělávacích systémů zemí Evropské unie. Webové stránky shrnují výsledky práce Eurydice a srozumitelně je zpřístupňují široké veřejnosti. Patří mezi ně hlavně databáze, ve které lze vyhledávat detaily o systémech vzdělávání podle jednotlivých zemí či dílčích témat. Součástí portálu je také přehled publikací, především reportů a odborných studií věnovaných vzdělávání v Evropě. V současnosti webový portál detailně popisuje 41 vzdělávacích systémů ve 37 evropských zemích. U každé z vybraných zemí je pak pečlivě nastíněn celkový přehled vzdělávacího systému, a to od popisu společenského a politického kontextu, přes detailní rozbor dílčích vzdělávacích stupňů a institucí až ke konkrétnímu popisu legislativních změn a reforem. Vyhledávat přitom lze nejen podle dílčích zemí, ale také konkrétních témat a publikací.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit