Přehled informačních portálů

Databáze strategií

Cílem této databáze je shromažďovat a zpřístupňovat strategické dokumenty všech úrovní veřejné správy. Tato internetová databáze Ministerstva pro místní rozvoj je spravována Národní sítí Zdravých měst ČR. Databáze obsahuje velké množství aktuálních i starších dokumentů. Stránky jsou tedy určeny uživatelům, kteří hledají různé dokumenty strategické povahy, mezi nimi i takové, které se týkají dalšího vzdělávání. Jednotlivé dokumenty lze vyhledávat podle několika kritérií. Prvním kritériem je úroveň, na kterou je strategický dokument orientován; k dispozici jsou mezinárodní, národní, regionální a místní strategické dokumenty. Regionální a místní dokumenty je pak možno hledat podle pole působnosti. Strategie je dále také možné procházet podle tématu, jako např. vzdělávání, doprava nebo životní prostředí. Poslední možností, jak v databázi hledat, je procházení podle institucí, jež dokumenty vydaly. Každý strategický dokument obsahuje informace o instituci, jež má zvolenou strategii v gesci, a období, pro které je dokument oficiálně platný. Součástí popisu jsou i další údaje o zpracovateli strategie, datu schválení nebo hodnocení vlivu strategie na životní prostředí a veřejné zdraví, prováděné občanským sdružením SAE (Strategic Environmental Assesment). Dokumenty mohou být k dispozici v českém nebo anglickém jazyce. Databáze je aktualizována o nové aktuální strategické a koncepční dokumenty.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit