Přehled informačních portálů

Databáze udělených akreditací 

Tato webová databáze poskytuje seznam akreditací jednotlivých rekvalifikačních programů udělených od roku 1991. Zřizovatelem stránek je MŠMT, správu má pak na starosti společnost Trexima. Hlavním cílem je shromažďovat informace o udělených akreditacích a poskytovat tyto informace široké veřejnosti. Web je úzce spojen s portálem DAT CZ, který nabízí databázi akcí dalšího profesního vzdělávání a je součástí Integrovaného systému typových pozic. Databáze obsahuje informace o platných, neplatných a odejmutých akreditacích. Vyhledávání jednotlivých akreditací pak probíhá skrze fulltextové vyhledávání, přičemž každá akreditace obsahuje následující informace. Jednací číslo, pod kterým byla akreditace udělena. Dále zde lze najít informace o společnosti nebo osobě, která akreditovaný program dalšího vzdělávání nabízí. Součástí popisu je i období, pro které je daná akreditace platná. V neposlední řadě je zde i stručný popis samotného programu, který obsahuje hodinovou dotaci teoretické a praktické části, klasifikaci programu podle metodiky databáze DAT CZ a informaci, zdali se jedná o profesní kvalifikaci. Po otevření konkrétního vzdělávacího programu je uživatel přesměrován na stránky databáze akcí dalšího profesního vzdělávání DAT CZ, kde se nachází aktuální nabídka kurzů v rámci zvolené vyhledávané akreditace. Stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit