Přehled informačních portálů

Dům zahraniční spolupráce

Web Domu zahraniční spolupráce, příspěvkové organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, poskytuje především informace o programech týkajících se vzdělávání v mezinárodním kontextu. Stránky jsou určeny jak studentům, tak i pracovníkům ve vzdělávání a v neposlední řadě i samotným vzdělávacím institucím. Z hlediska dalšího vzdělávání jsou podstatné především informace o programu Erasmus+. Portál má za úkol informovat návštěvníky o možnostech mezinárodního vzdělávání. Informace jsou členěny podle cílových uživatelů. Pro studenty jsou k dispozici informace o pracovních stážích či vzdělávání v zahraničí jako jsou např. programy Erasmus+, CEEPUS, Eurodesk nebo Norské fondy. Vzdělávací instituce a jejich pracovníci pak mohou hledat možnosti získání podpory na vzdělávací aktivity mezinárodního charakteru nebo najít možnosti dalšího vzdělávání svých zaměstnanců v zahraničí. Vzdělávací programy, jež DZS realizuje, lze najít na portálu i souhrnně. U každého programu jsou základní informace a popis, pomocí odkazů může návštěvník nalézt dodatečné údaje o vybraném programu. Stránky jsou pravidelně aktualizovány o novinky a události v oblasti vzdělávání v zahraničí.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit