Přehled informačních portálů

European Collaborative and Open Regional Innovation Strategie

V roce 2010 se spojilo 5 regionů a vytvořilo program s název European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies, jehož cílem je podpora vzdělání a ekonomického rozvoje. Za tímto účelem spravuje webové stránky, které obsahují klíčové informace o uskutečňovaných projektech a aktivitách. Portál je určen zájemcům o vzdělávání zejména z řad politiků, lektorů a odborníků. Portál je rozdělen do 6 částí. První obsahuje přehlednou navigaci na webových stránkách, druhá se zaměřuje na partnery projektu. Třetí kapitola popisuje dílčí projekty, které pod program Euris spadají. Další dva oddíly jsou věnovány důležitým dokumentům a užitečným odkazům. Předposlední část portálu je věnována přehledu novinek a připravovaných akcí. Nedílnou součástí webových stránek je přehled kontaktních údajů. European Collaborative and Open Regional Innovation Strategies vznikl za účelem podpory regionální rozvoje skrze vzdělávání a inovace, zejména se snahou zajistit ve vybraných oblastech hospodářský rozkvět.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit