Přehled informačních portálů

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound)

Jedná se o oficiální stránky Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek, jejíž úkolem je poradní a analytická činnost zejména v oblastech politiky trhu práce, sociální politiky a kvality života a dále vytváření prostoru pro dialog mezi jednotlivými zástupci tripartity. Správa webového portálu je v gesci samotné nadace. Cílem stránek Eurofoundu je seznamovat návštěvníky s výsledky vlastní výzkumné práce a s dalšími činnostmi této instituce. Na stránkách lze najít nabídku výzkumů vedených samotnou nadací; konkrétně se jedná o Průzkum pracovních podmínek v Evropě, Evropský průzkum společností a Průzkum kvality života v Evropě. Na vyžádání je možné získat mikrodata z vybraných výzkumů. V rámci publikací pak lze hledat informace podle kritérií jako rok vydání, typ publikace, jazyk dokumentu nebo vyhledávané téma. Obsah lze taktéž vyhledávat podle jednotlivých oblastí, kterými se Eurofound zabývá. Oblasti relevantní k dalšímu vzdělávání jsou především trh práce, pracovní podmínky a sociální politiky. V rámci těchto obecnějších oblastí pak lze najít dílčí témata jako celoživotní učení, rozvoj lidských zdrojů nebo aktivní politika zaměstnanosti. Ke každému z okruhů jsou k dispozici publikace, komparativní analýzy, odborné články a další dokumenty, které pocházejí buď z jednotlivých členských států nebo jsou výstupem činnosti Eurofoundu. Stránky jsou pravidelně aktualizovány a jsou dostupné v českém jazyce.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit