Přehled informačních portálů

Eurostat

Jedná se o oficiální stránky statistického úřadu Eurostat, jenž je organizační složkou Evropské komise. Tento webový portál má za cíl shromažďovat a poskytovat statistická data z EU a jako takový je vhodný pro uživatele, kteří hledají jak statistiky pro jednotlivé členské země EU, tak i komparativní statistiky celé EU.

Data lze vyhledávat podle několika kritérií. Jednou možností je procházení statistických dat podle témat. V sekci Education and training lze najít data týkající se dalšího vzdělávání. V databázích jsou k dispozici obecné i dílčí statistiky ze vzdělávání. Lze vyhledávat statistiky o účasti ve vzdělávání, včetně vzdělávání dospělých, podle pohlaví, věku, dosaženého vzdělání, typu pracovního poměru a dalších vybraných kritérií. Data dále pokrývají dostupnost informací o vzdělávání, čas strávený dalším vzděláváním, důvody neúčasti v dalším vzdělávání nebo vzdělávací instituce.

Vyhledávání dat je též možné podle jejich typu. K dispozici jsou databáze, populační cenzy, výběrová šetření, metadata, statistické atlasy aj. Na vyžádání je pro výzkumné účely možné získat i mikrodata z jednotlivých výzkumů. Stránky nabízejí též různé statistické publikace, jako jsou ročenky nebo analýzy dat podle jednotlivých témat ve formátu PDF či xls. Stránky jsou dostupné v několika evropských jazycích a jsou pravidelně aktualizovány.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit