Přehled informačních portálů

European Training Foundation

European Training Foundation je evropská agentura se sídlem v italském Turíně, jejímž cílem je rozvoj a efektivní využití lidského kapitálu v partnerských zemích Evropské unie (EU). Za tímto účelem spravuje webové stránky, na kterých shromažďuje informace o projektových aktivitách a dalších činostech. Portál je určen především odborníkům z oblasti vzdělávání.

Webové stránky European Training Foundation jsou rozděleny do 8 sekcí. V první jsou uvedeny obecné informace o agentuře, její historii a poslání. Ve druhé se pak detailně zaměřuje na popis projektových aktivit. Třetí kapitola shrnuje informace o zemích, ve kterých European Training Foundation působí. Čtvrtý a pátý oddíl nabízí data o nejnovějších výzkumech, odborných studiích a připravovaných akcích, například vědeckých konferencích. Nechybí rovněž odkazy s nabídkou ke spolupráci a databáze užitečných kontaktů.

European Training Foundation pomáhá rozvojovým a transformačním zemím s přípravami vzdělávacích reforem, podporou odborné přípravy a rozvojem celoživotního vzdělávání. Vystupuje proto v roli konzultanta a sdílí zkušenosti z teorie i praxe. Připravuje rovněž nejrůznější semináře a školení, studijní cesty nebo odborné výzkumy. S cílem hledat nová řešení také vyhledává a sdružuje specialisty z rozličných oborů.

V současnosti agentura působí ve 30 zemích světa, zejména ve východní Evropě a střední Asii. Specializuje se především na státy, které by se chtěly stát členy EU.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit