Přehled informačních portálů

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Tento portál, který byl zřízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je spravován Národním ústavem pro vzdělávání a Treximou, informuje o možnostech studia a uplatnění absolventů. Lze zde najít souhrnné i dílčí statistiky zaměstnanosti absolventů v ČR i EU. Stránky jsou určeny především studentům, kteří se rozhodují o svém dalším studiu nebo se chystají vstoupit na trh práce, ale také pedagogům a kariérním poradcům. Absolventům může web pomoci při hledání informací o tom, jak se po studiu dále rozvíjet a při tvorbě dobrého kariérního plánu. Hlavním obsahem webu jsou dva typy informací: první se týká nabídky a výběru škol, druhá pak přechodu absolventů na trh práce. Oblast vzdělávání obsahuje seznam škol (SŠ, VOŠ, VŠ ad.), které lze vyhledávat podle lokality, úrovně dosaženého vzdělání, oboru studia nebo očekávaného povolání. Z Národní soustavy povolání vycházejí informace o jednotlivých povoláních, jako jsou např. kvalifikační požadavky nebo pracovní náplň profesí. Oblast absolventů a trhu práce je pak prakticky zaměřena na požadavky zaměstnavatelů, možnosti využití vzdělání nebo aktuální informace o zaměstnanosti. Vyhledávat data o zaměstnanosti absolventů je možné podle stupně dosaženého vzdělání, odvětví na trhu práce a profesní skupiny. Na stránkách jsou detailní informace o zaměstnavateli kladených požadavcích na uchazeče o zaměstnání. Tato sekce má za účel co nejvíce informovat studenty a absolventy o možnostech a rizicích vstupu na trh práce. Stránky se také věnují trhu práce ve vztahu k osobám se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. Stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit