Přehled informačních portálů

Koncepce dalšího vzdělávání

Web informuje o aktivitách Národního ústavu pro vzdělávání, které mají široký záběr a týkají se počátečního vzdělávání, dalšího vzdělávání pedagogů a ostatních forem celoživotního vzdělávání. Webová stránka je tedy primárně určena pro uživatele, kteří pracují ve školství nebo se odborně věnují vzdělávání. Neomezuje se však pouze na tuto skupinu uživatelů, ale nabízí informace také o dalších oblastech vzdělávání. Návštěvník zde může hledat i informace spojené s trhem práce, Národní soustavou kvalifikací, kariérovým poradenstvím nebo podporou procesů uznávání výsledků předchozího učení. Web též nabízí např. výsledky monitoringu potřeb trhu práce nebo informace o uplatnění absolventů škol. Jednotlivá oddělení NÚV nabízejí vlastní analýzy a data, které jsou pravidelně aktualizovány. Vlastní informace jsou doplněny o odkazy na jiné weby věnující se daným oblastem. Na webu jsou též zveřejněné publikace a periodika vydávaná NÚV. Pravidelně aktualizována je nabídka seminářů nebo konferencí, tematicky zaměřených na vzdělávání.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit