Přehled informačních portálů

KPM (Katalog pracovních míst)

Tato webová aplikace byla vytvořena MPSV a je spravována společností Trexima. KPM je součástí Integrovaného systému typových pozic, jenž kromě KPM obsahuje dále Národní soustavu povolání, Databázi dalšího vzdělávání a aplikaci Jobtip. KPM poskytuje přesné strukturované popisy pracovních pozic pro jednotlivá povolání a jako takový slouží především personalistům a zaměstnavatelům. Účelem těchto stránek je propojit personalisty a odborné pracovníky z oblasti lidských zdrojů s Integrovaným systémem typových pozic.

Uživatelé KPM mohou vytvářet vlastní seznamy pracovních míst a pro jednotlivé pozice definovat mj. kvalifikační požadavky, náplň činnosti, povinnosti nebo požadavky na odborné kompetence. Jednotlivé typové pozice obsahují též orientační mzdové ohodnocení. Katalog vychází z dat Národní soustavy povolání. Charakteristika jednotlivých pracovních pozic tedy může vycházet z obecného katalogu pracovních míst, uložených vlastních charakteristik nebo mohou být jednotlivé vlastnosti pozic kopírovány z katalogů ostatních uživatelů. Takto vytvořený katalog vlastních pracovních míst může posléze sloužit k tvorbě inzerátů (standardizovaný formulář ÚP) a vytváření firemní standardizace v oblasti lidských zdrojů. Karty pracovních míst a inzeráty lze exportovat do několika běžně užívaných formátů.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit