Přehled informačních portálů

Monitoring legislativního procesu

Hlavním účelem tohoto webového portálu je poskytovat informace o legislativním procesu v ČR. Stránky jsou spravovány mezinárodní firmou Wolters Kluwer, jež poskytuje informace např. z oblasti práva, zdravotnictví nebo vzdělávání. Web je určen všem uživatelům hledajícím informace o stavu konkrétních předpisů, tj. zákonů, novel a další legislativy, jež se dostala do legislativního procesu nebo jím aktuálně prochází. Web je organizován podle jednotlivých návrhů legislativních změn. U každého návrhu je k dispozici informace, kde se návrh v legislativním procesu nachází, tedy zda je např. projednáván organizačním výborem, vládou nebo prochází čtením v Poslanecké sněmovně PČR. U jednotlivých předpisů lze zobrazit plné znění, u některých pak i důvodovou zprávu, tj. evaluaci dopadů přijetí návrhu. Procházet lze legislativu, jež je právě v procesu a dále legislativu v minulosti schválenou či zamítnutou. Každý legislativní návrh pak obsahuje informace o konkrétních termínech, které se k legislativnímu procesu vážou (rozeslání, jednotlivá čtení v PS PČR, čtení v Senátu PČR, podepsání návrhu prezidentem a vyhlášení legislativní změny). Informace na portálu zahrnují všechny legislativní změny, tedy i takové, které se můžou týkat dalšího vzdělávání. Jedná se o automatizovaný systém a obsah portálu je proto pravidelně aktualizován.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit