Přehled informačních portálů

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Jedná se o oficiální stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Informace, které se vážou k oblasti dalšího vzdělávání, se na těchto stránkách týkají především aktivit úřadů práce a naplňování aktivní politiky zaměstnanosti. Využitelné jsou jak širokou veřejností (v podobě aktualit), tak odborníky (v podobě statistik). Nejdůležitější informace z hlediska dalšího vzdělávání jsou na webu k dispozici v sekci Integrovaný portál. Oddíl zaměstnanosti informuje o situaci na trhu práce, aktivní politice zaměstnanosti a možnostech zaměstnávání cizinců v ČR a v Evropě. Slouží též pro nabídku volných pracovních míst. Lze zde dohledat informace o Evropském sociálním fondu a jeho působení v ČR. K dispozici jsou statistiky o rekvalifikacích uchazečů o zaměstnání a zaměstnaných. Sekce zaměstnanosti dále nabízí množství dat, týkajících se trhu práce. V sekci Úřadu práce ČR najdeme více regionálně orientované informace. Podle jednotlivých krajských poboček ÚP lze vyhledávat informace o dalším vzdělávání na území daného kraje, jako např. o lokálních projektech Evropského sociálního fondu, o nabídkách a podmínkách rekvalifikací nebo odborného poradenství. Integrovaný portál může sloužit též zájemcům o legislativu v oblasti zaměstnanosti. Stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit