Přehled informačních portálů

Ploteus

PLOTEUS je webový portál vytvořený Evropskou komisí, který obsahuje bohaté informace o možnostech vzdělávání, rekvalifikace a odborné přípravy v zemích Evropské unie (EU). Portál je určen především uchazečům o studium či rekvalifikaci.

Dělí se proto do 5 přehledných kategorií. Oddíl s názvem „Vzdělávací příležitosti“ obsahuje databázi institucí a škol, ve které lze vyhledávat informace o vzdělání podle stupně vzdělání, odborného zaměření nebo lokality. Část „Kvalifikace“ detailně popisuje systémy vzdělávání v jednotlivých zemích EU. Kapitola „Uznávání diplomů a kvalifikací“ pak vysvětluje formální požadavky a pravidla pro uznávání diplomů a kvalifikací mezi jednotlivými zeměmi. Kapitola „Výměnné programy“ prezentuje grantové příležitosti EU pro studijní pobyty v zahraničí, věnuje se přitom zejména programu Erasmus+. Dílčí informace o jednotlivých zemích jsou uvedeny v sekci „Stěhování za studiem do zahraničí“, která obsahuje užitečné informace o studiu v jednotlivých zemích EU, jako jsou životní náklady, poplatky za studium nebo právní aspekty studia.

Součástí portálu je také databáze kontaktních míst, na která se mohou uchazeči o studium a další zájemci obrátit s případnými dotazy. Přes možnost volby jazyka je většina obsahu portálu pouze v angličtině.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit