Přehled informačních portálů

Profesní vzdělávání v Plzeňském kraji

Jedná se o databázi dalšího profesního vzdělávání v Plzeňském kraji. Tento portál je spravován Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje o.p.s. a jeho hlavním cílem je informovat veřejnost o vzdělávacích aktivitách a nabídce DV v Plzeňském kraji. Cílovou skupinou je široká i odborná veřejnost a v neposlední řadě i poskytovatelé DV, kteří mohou na stránkách nabízet vlastní vzdělávací kurzy. V nabídce kurzů lze vyhledávat podle místa konání kurzu, jeho zaměření nebo statutu (kurzy akreditované MPSV, MŠMT, rekvalifikační akreditované kurzy, kurzy podle zvláštních právních předpisů aj.). K dispozici je též seznam registrovaných poskytovatelů DV s jejich kontaktními údaji a aktuální nabídkou kurzů. Návštěvník na stránkách dále nalezne dokumenty o odborném vzdělávání v ČR a SR nebo odkazy na související portály a databáze. Stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit