Přehled informačních portálů

Refernet

Webový portál ReferNet se zabývá odborným vzděláváním v České republice a Evropě. Síť ReferNet byla založena Evropským střediskem pro rozvoj odborného vzdělávání a přípravy – CEDEFOP a ve správě české stránky se po dvou letech střídají dvě odborné instituce, Národní vzdělávací fond a Národní ústav pro vzdělávání. Web poskytuje informace zaměřené na odborné vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů a jako takový je určen především výzkumníkům, odborníkům a tvůrcům strategických dokumentů v této oblasti. Je však vhodný i pro další uživatele, kteří hledají přehledné dílčí informace o systému a politice odborného vzdělávání jak v České republice, tak i v Evropě. Vedle souhrnných přehledů odborného vzdělávání za jednotlivé roky nabízí CEDEFOP i podrobnější zprávy na konkrétní témata jako např. inovace ve vzdělávání nebo vzdělávání učitelů a lektorů. V rámci politiky odborného vzdělávání lze kromě výzkumů a šetření odborného vzdělávání dohledat také popisy českých aktuálně běžících projektů, které se odbornému a dalšímu vzdělávání věnují. Samozřejmostí jsou publikace a periodika vydávané ReferNetem. Web je orientován na evropský kontext, i proto je většina souhrnných zpráv a informací kromě českého jazyka dostupná i v jazyce anglickém.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit