Přehled informačních portálů

Týdny vzdělávání dospělých

Tyto webové stránky prezentují akci Týden vzdělávání dospělých, která je pořádána Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. a jejímž cílem je zviditelnit další vzdělávání v ČR. AIVD je též správcem webových stránek. Hlavním cílem je seznámit návštěvníky s TVD a nabídnout jednotlivé akce dalšího vzdělávání, jež jsou v rámci TVD pořádány. Portál je určen jak zájemcům o další vzdělávání, tak i institucím, jež další vzdělávání nabízejí nebo se jím odborně zabývají.

TVD probíhá od září do listopadu ve většině krajů ČR a vzdělávací akce je možno vyhledávat podle jednotlivých regionů. U zvolené akce popis obsahuje informace o ceně, termínu a místě konání. Popis akce též obsahuje odkaz na webové stránky organizátora, kde mohou být k dispozici podrobnější informace. TVD probíhá i v dalších zemích pod záštitou organizace UNESCO, návštěvník se tedy může dozvědět i stručné informace o mezinárodním programu TVD. Na stránkách je přístupný archiv akcí a krátké shrnutí předchozích ročníků TVD. V neposlední řadě lze na portálu najít informace pro koordinátory a zúčastněné organizace, jež akce v rámci TVD pořádají.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit