Přehled informačních portálů

Age Management o.s.

Webový portál je provozován občanských sdružením Age Management a obsahuje důležité informace z oblasti rozvoje lidských zdrojů.Najít na něm lze především informace a dokumenty vážící se ke stárnutí, vzdělávání starších dospělých a problematice age managementu. Webový portál je primárně určen odborníkům pracujícím v této oblasti, zejména andragogům, personalistům,sociologům, psychologům nebo pracovním lékařům.

Webový portál je rozdělen do 7 základních sekcí. V první jsou uveřejněny aktuality, mezi které jsou řazeny tiskové zprávy, avíza o plánovaných akcích nebo shrnutí proběhlých událostí. Významnou součástí tohoto oddílu jsou zejména upozornění na připravované kurzy, semináře a konference. V další části s názvem ESF Age Network“ jsou shrnuty informace o síti, jejímž cílem bylo vytvoření nástrojů a metodik v otázkách týkajících se Age Managementu v oblasti zaměstnanosti a vzdělávání. V kapitole „Projekty v ČR“ jsou k dohledání dílčí projekty věnované age managementu. Projekty jsou přitom uveřejněny v přehledném seznamu doplněném o odkazy. Sekce „Realizované projekty“ informuje o konkrétních projektech občanského sdružení a jejich průběhu. Poslední kapitola obsahuje odkazy na novinové články a další mediální výstupy.

Součástí webového portálu je rovněž sekce věnovaná obecným informacím o občanském sdružení, včetně detailů o jeho vizích a cílech.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit