Přehled informačních portálů

Alternativa 50+

Webový portál je provozován obecně prospěšnou společností Alternativa 50+ a obsahuje informace o (ne)rovných příležitostech v české a evropské společnosti a to především v oblasti s ohledem na postavení různých věkových skupin, žen a mužů. Specializuje se přitom zejména na oblast rozvoje lidských zdrojů a diverzitu na úrovni zaměstnavatelů. Stránky shrnují činnosti obecně prospěšné společnosti Alternativa 50+ a jsou určené nejen odborníkům nebo lektorům, ale také zájemcům o danou problematiku z řad široké veřejnosti.

Webový portál je rozdělen do 2 hlavních částí, které jsou rozděleny vodorovně a svisle. Vodorovná lišta obsahuje záložky věnované důležitým nástrojům, které Alternativa 50+ spravuje. Jedná se o „Právní poradu“, která nabízí bezplatné konzultace jedincům potýkajícím se s diskriminací na pracovním trhu. Dále jde o „Mezinárodní spolupráci“ a „Katalog služeb“, které shrnují mezinárodní kontakty a nabízí široké spektrum vzdělávacích seminářů i dalších rozvojových služeb.

Svisle jsou pak uveřejněny sekce věnované informacím o obecně prospěšné společnosti asubjektům, které s ní spolupracují. Dále následují oddíly, shrnují nejdůležitější informace o hlavní činnosti organizace. V dalších kapitolách je možné nalézt seznam vydaných knih a studií či základní údaje o probíhajících i uzavřených projektech.

Nedílnou součástí webového portálu je kapitola „Tipy a doporučení“, ve které lze dohledat praktické informace. Příkladem může být seznam, jak nediskriminovat na pracovišti. Nechybí rovněž oddíly věnované mediálním výstupům a fotografiím.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit