Přehled informačních portálů

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV)

Webové stránky jsou věnovány činnosti SAKV, jež se věnuje řešení aktuálních problémů školské reformy či koordinaci a sjednocování společných postupů, strategií a řešení na podporu a ochranu nových změn ve vzdělávání. Určeny tak jsou primárně odborníkům z teorie i praxe, kteří se věnují tématu dalšího vzdělávání. Webové stránky jsou rozděleny do 6 částí. První z nich je věnována aktualitám, nalézt v ní lze zejména aktuální informace o plánovaných akcích nebo nově zveřejněné dokumenty. Další oddíl je věnovaný činnostem, historii a strategii samotné organizace. Nechybí v něm řitom ani přehled členských asociací a čestných členů. Portál dále obsahuje kapitolu kulaté stoly, která obsahuje oznámení, dokumenty a videozáznamy z veřejných diskuzních setkání konaných zpravidla 1 měsíčně od roku 2010. Následuje sekce Zpravodaje SKAV, ve které jsou archivována jednotlivá vydání. Přehled veškerých dalších činností SKAV je poté shrnut v samostatném oddíle. Součástí webových stránek je rovněž část NEMES, ve které jsou uvedeny informace týkající se již zaniklé stejnojmenné organizace, která byla až do konce roku 2012 členskou organizací SKAV. Poslední částí portálu je kapitola s kontaktními údaji.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit