Přehled informačních portálů

Operační program Praha: adaptabilita (OP PA)

Jde o oficiální stránky jednoho z operačních programů ESF na území Prahy, jehož cílem je rozvoj lidských zdrojů a zlepšení přístupu k zaměstnání. Portál nabízí jednotlivé výzvy programu a pro potenciální příjemce podpory jsou určeny pravidla čerpání financí a podávání žádostí. K dispozici jsou dále informace o projektech realizovaných v rámci OPPA. Správcem stránek je Hlavní město Praha.

Vyhledávání informací o projektech lze provést třemi způsoby. Prvním je vyhledávání podle názvu, klíčových slov a čtyř prioritních os. V detailu projektu je k dispozici stručný popis, informace o žadateli a případných partnerech, zaměření projektu, období realizace a celková výše podpory. Vyhledávání v sekci Realizované projekty nabídne uživateli portál Hlavního města Prahy, kde lze hledat na mapě projekty podle místa realizace. Odkaz s popisem projektu pak uživatele přesměruje na stránky příjemce podpory. Mapa však kromě projektů OPPA obsahuje i celou řadu jiných projektů a změn na území Prahy.

Tzv. Mapa projektů nabízí obdobně jako předchozí sekce vyhledávání na mapě. Uživatel zde však najde pouze projekty financované z evropských fondů, zato na celém území ČR. Vedle informací obsažených v sekci seznam projektů zde uživatel nalezne podíl dotací z EU a veřejných zdrojů poskytnutých ČR.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit