Přehled informačních portálů

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Oficiální stránky Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mají za cíl seznámit s činností a výstupy tohoto operačního programu, jenž v rámci ESF fungoval v letech 2007-2013. Portál obsahuje informace o prioritách a pravidlech OP VK a dále zde lze nalézt databázi projektů, které byly v rámci OP VK realizovány. Součástí jsou též výstupy vybraných projektů. Stránky jsou spravovány MŠMT. Databáze obsahuje seznam projektů nebo uživateli umožňuje jejich vyhledávání podle několika vybraných kritérií. V detailu projektu lze zjistit podrobnější informace o typu (zda se jednalo o projekt grantový, individuální projekt národní nebo jiný individuální projekt), době realizace, oblasti podpory nebo prioritní ose, v rámci které projekt probíhal. Detail též obsahuje informace o příjemci podpory včetně IČO a webových stránek. Součástí je dále stručný popis projektu a celková cena. V databázi lze dále najít sekci produkty, kde jsou k dispozici výstupy projektů. Pro registrované uživatele tak jsou ke stažení např. publikace, vzdělávací materiály, metodiky nebo manuály, které vznikly jako výstupy projektů OP VK. Pro zájemce je k dispozici sekce Příklady dobré praxe, kde se lze seznámit s vybranými úspěšnými projekty OP VK z jednotlivých krajů. V sekci pro veřejnost lze dále najít studie a analýzy, které se týkají OP VK. Kromě souhrnných analýz OP VK jsou zde i evaluace projektů nebo expertní zprávy.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit