Přehled informačních portálů

Katalog poradců

Katalog poradců byl vytvořen jako nástroj realizace projektu Pracovní návyky s cílem jeho postupného osamostatnění a dalšího využívání na podporu kariérového poradenství v ČR. Katalogu poradců je veřejně dostupnou webovou aplikací, která umožňuje v regionech nejen řízení samotného poradenství, ale dává poradcům v jedné linii informační a supervizní podporu. Zároveň se stává první platformou umožňující prezentaci poradce jako odborníka s podporou řízení kariéry ve všech fázích života jedince. Záměrem je zajistit udržitelnost Katalogu poradců i po skončení projektu Pracovní návyky, kde vznikl. Katalog je připraven k využití v rámci dalších nástrojů kariérového poradenství napříč spektrem koncových uživatelů. Veřejná část Katalogu poradců (tedy možnost pro každého odborníka v oblasti kariérového poradenství si vytvořit PR profil) je už nyní největším e-prostorem, který na jednom místě sdružuje pro veřejnost informace o kariérových poradcích z různých segmentů trhu, s různou specializací.

Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV (FDV) realizací projektu ,,Pracovní návyky jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu vybraných lokalit“ (reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00018), systematicky pracoval s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaných a zároveň pilotoval inovativní prvky tvorby pracovních míst. Jednou z klíčových aktivit projektu bylo individuální poradenství obohacené o poznatky aktérů místního a komunitního rozvoje. Místní výzkumná zjištění iniciovala vznik nových pracovních příležitostí a tvořila prostor pro uplatnění účastníků projektu s nižší kvalifikací. Projekt reagoval na potřebu nedostatečné aktuální znalosti terénu, resp. nabídky práce v regionech s vyšší nezaměstnaností, na kapacitní limity poradců Úřadu práce ČR a na neexistenci nástroje, který dokáže podpořit řízení a rozvoj kariérového poradenství v regionech.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit