Přehled informačních portálů

Work-based Learning TOOLKIT

Work-based Learning Toolkit poskytuje platformu pro vše, co souvisí s procesem učení na pracovišti v zemích Evropské unie. Webový portál je důležitým výstupem sítě NetWBL, která je zaměřená na učení na pracovišti a její aktivity jsou spolufinancované Evropskou komisí a programem celoživotního učení (LLP) s cílem prosazovat rozvoj a kvalitu pracovního vzdělávání. Cílem sítě NetWBL je posilovat principy pracovně orientovaného vzdělávání (WBL) v systémech DPV i středních škol. Shromažďuje, tematicky třídí a sdílí informace o projektech LLP.

Jedním z hlavních nástrojů této sítě je webový portál WBL Toolkit spuštěný na podzim roku 2015 určený všem odborníkům pohybujícím se v oblasti pracovně orientovaného vzdělávání. Ten slouží jako komunikační a informační základna, kde mohou uživatelé vytvářet a sdílet své vědomosti, dobrou praxi, výstupy projektů LLP a poskytovat je kolegům k dalšímu využití. Výsledkem je nabídka nástrojů, modelů a praxí pracovně orientovaného vzdělávání přehledně tříděných do 8 tematických sekcí. Dlouhodobým cílem sítě netWBL, ke kterému má představovaný portál napomáhat, je vytváření online komunity odborníků.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit