Přehled informačních portálů

School of data

School of data je mezinárodní online komunita zaměřená na podporu občanské veřejnosti, laiků i odborníků, jimž chce pomáhat v získávání dovedností potřebných k efektivní práci s daty. Jejím hlavním cílem je podpora skupin, které mají potenciál přímo či zprostředkovaně přispívat k řešení palčivých společenských problémů skrze prosazování tzv. evidence-based policy. K tomu chce School of data napomáhat tím, že bude zainteresované strany, žurnalisty, neziskové organizace i občanskou společnost vzdělávat v oblasti práce s daty a zvyšovat jejich povědomí o možnostech využívání existujících datových zdrojů.

Webové stránky School of data nabízejí řadu kurzů, článků praktických návodů vedoucích k úspěšnému zvládnutí jednotlivých kroků datové analýzy. Všechny obsažené vzdělávací materiály podléhají pravidlům otevřené licence CC-BY-SA, která umožňuje jejich volné šíření.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit