Přehled informačních portálů

Otevřené vzdělávání

Webový portál Otevřené vzdělávání je iniciativou obecně prospěšné společnosti EDUin. Ta iniciovala také vznik Aliance otevřeného vzdělávání sdružující stovky organizací a jednotlivců, kteří chtějí aktivně podporovat principy otevřeného vzdělávání.

Portál vznikl za účelem podpory otevřeného vzdělávání, jehož principy lze zjednodušeně popsat jako umožňování volného sdílení a šíření informací a jejich svobodné využívání všemi skupinami obyvatel. Webový portál nabízí řadu článků zabývajících se tímto tématem, upozorňuje na zajímavé akce a odkazuje na zdroje konkrétních vzdělávacích materiálů, jež dodržují uvedené principy. V praxi se jedná např. o MOOC kurzy, výuková videa a filmy, online dostupné encyklopedie, vzdělávací hry nebo výukové mobilní aplikace.Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit