Přehled informačních portálů

Euroguidance

Program Euroguidance vytvořila Evropská komise za účelem sladění různorodých přístupů k poradenství v Evropě a tvoří síť středisek v jednotlivých členských zemích. České Centrum Euroguidance realizuje informační a vzdělávací aktivity pro poradce, zejména v oblasti kariérového poradenství u nás i ve světě. Prostřednictvím webových stránek poskytuje prostor pro sdílení informací a zkušeností poradkyň a poradců na národní i mezinárodní úrovni. Cílem českého Centra Euroguidance je zprostředkovat odborné veřejnosti zkušenosti z evropských zemí, a podpořit tak rozvoj kariérového poradenství v České republice.

Diskuze

Pro přispění do diskuze je potřeba se přihlásit